1-1 of 1
Keywords: intensifier
Close
Sort by
Journal Articles
Publisher: ASME
Article Type: Research Papers
J. Energy Resour. Technol. December 2022, 144(12): 123005.
Paper No: JERT-21-1898
Published Online: May 30, 2022
...Huajian Wang; Hualin Liao; Jun Wei; Yongwang Liu; Wenlong Niu; John-Paul Latham; Jiansheng Xiang; Jiansheng Liu; Jingkai Chen Existing models can hardly provide a reliable guidance in designing intensifier utilizing axial vibration energy of drill strings. The formation process of jet...