Showing 1 – 20 of 78
SORT: Best Match Most Recent
VIEW: Basic | Expanded
 • Proceedings Article June 26, 2017

  Qi Zhang; Bo Xiao; Shiping Jin; Xun Wang; Xiaokang Liu; Liangsuo Shu; Fenxia Huang; Ting Ye; Qiannan Wang; Yuye Luo

  Proc. ASME. 57601; Volume 1: Boilers and Heat Recovery Steam Generator; Combustion Turbines; Energy Water Sustainability; Fuels, Combustion and Material Handling; Heat Exchangers, Condensers, Cooling Systems, and Balance-of-Plant, V001T04A016.June 26, 2017
  POWER-ICOPE2017-3149
  doi: 10.1115/POWER-ICOPE2017-3149

 • Design Innovation Paper March 17, 2016

  Lei Zhang; Yuan Yang; Yugang Gu; Xiaogang Sun; Xingtian Yao; Liguo Shuai

  J. Mechanisms Robotics. 2016; 8(4):045001-045001-10.
  JMR-15-1206
  doi: 10.1115/1.4032700

  TOPICS: Stairs, Robots